top of page

גרודזיטסקי הוא סגנון בירה פולני מסורתי, העשוי מ100% לתת חיטה מעושנת. בירה קלילה, עם מתיקות מלתת החיטה עם טעמי עשן מובהקים ומעט מרירות כשותית.סוגי לתת:  100% חיטה מעושנת
זני כשות: מגנום

אלכוהול:6.1
מרירות (IBU):38

גורדי

6

bottom of page